- Bảng giá được áp dụng từ ngày 15/11/2012
- Các hình thức quảng cáo khác xin vui lòng liên hệ.
- Banner theo chuẩn website không sex, không vi phạm pháp luật Việt Nam.
- Giá banner chưa bao gồm 10% thuế VAT.
Vị trí
Kích thước (Pixel)
Đơn giá / tháng (VNĐ)
Còn lại
Top Banner (*)
940x150
2.000.000
Hết
Center Banner1 (*)
490x120
1.200.000
Còn
Center Banner2 (*)
490x120
1.200.000
Còn
Player 1
490x120
1.000.000
Còn
Player 2
490x120
1.000.000
Hết
Left Banner (*)
200x250
500.000
Hết
Right Banner (*)
200x250
600.000
Còn
Footer Banner (*)
940x200
800.000
Còn
Right Banner Popup(*)
470x120(300X250)
1.500.000
Hết
Left Banner Popup(*)
470x120(300X250)
1.500.000
Hết
Popup
800X600
1.500.000
Còn
Ghi chú
(*) Hiển thị tất cả các trang